Tidrapportering

Övergripande

Tidrapportering utförs av både anställda och administratörer. Den normala processen består i att anställda dagligen godkänner sina utförda bokningar via sina mobila inlogg direkt efter utfört arbete, alternativ under slutet av arbetsdagen. Administratörer admin-godkänner därefter dagligen alla gårdagens utförda bokningar.

TimeWave affärssystem - god

(1) Anställda får  tillgång till sina bokningar via TimeWave Mobile, kommande uppdrag kan kommuniceras till kund via SMS. (2) Bokningar utförs, enligt schemalagd till eller med avvikelse. (3) Efter utförande godkänner de anställda sina uppdrag, de kan även skapa avvikelser om uppdragets tid avvikit från planerat. (4) Efter anställdgodkännande så godkänns bokningar av administratör där administratören enkelt ser godkännande-status från anställda samt om avvikelse blivit rapporterad. (5) För att generera fakturor krävs att ingående (systeminställning) uppdrag har admin-godkänts. Admingodkännande frigör (systeminställning) även bokningarna för lön (Löneunderlag – lönerader).

Tidrapportering av anställda

Anställda godkänner utförda bokningar vi sina mobila inlogg. De kan där godkänna den schemalagda tiden, alternativt först göra en avvikelse (om arbetet tog kortare eller längre tid än beräknat) och därefter godkänna den korrigerade tiden.

TimeWave affärssystem  - Mobile
Genom att välja ”GODKÄNN” via sitt mobila inlogg så godkänner den anställde schemalagd tid, i detta fall 08:00 – 11.00.

TimeWave affärssystem
I exemplet ovan har den anställde först valt ”AVVIKELSE” och ändrat sluttiden till 12:00 och gjort noteringen ”På kundens begäran”. Den anställde registrerar därefter avvikelsen och godkänner den nya tiden.

Tidrapportering av administratörer

Sidan Tidrapportering (Under Schema i huvudmenyn) visar alla bokningar fram till dagens datum, som ej är godkända av administratör.

Sidans uppgift är att på ett enkelt sätt för administratör presentera alla utförda bokningar som behöver godkännas för att kunna faktureras (och generera lönerader)

Det går även att godkänna bokningar under Bokningslista samt Uppdragslista. Detta kräver dock att man själv söker fram ett urval av bokningar eller uppdrag och förskärarna sig om att urvalet är korrekt, d.v.s. att man inte missat bokningar.

TimeWave affärssystem - tidrapporteringLista av ej admingodkända bokningar under sidan Tidrapportering.

Vid behov kan administratör här även avboka, redigera eller göra avvikelse på bokningarna.

Observera att bokningar som är godkända av administratör går vidare till fakturering och lön, dvs. blir sökbara på sidan ”Att fakturera” och ”Löneunderlag (Lönerader)” , och försvinner därmed från Tidrapporteringssidan.

Notera – ni styr själva via era systeminställningar vilken nivå som skall krävas för att uppdrag skall kunna faktureras och generera lönerader – inget godkännande, anställdgodkänd eller admingodkända

Status för anställdgodkännande

I kolumnen längs till höger indikeras om den anställde har godkänt sin bokning (Ja/Nej).

Om den anställde har godkänt ett uppdrag med en avvikelse så indikeras detta i den tredje kolumnen från vänster genom att avvikelsesymbol ( tidrapportering ) visas samt att raden blir blå. Genom att klicka på avvikelsesymbolen ( tidrapportering ) erhåller man information om vilken avvikelse som gjorts.

TimeWave affärssystem - avvikelse
Information via avvikelsesymbolen ( tidrapportering ), i detta fall är ursprungstiden 08:00 – 11:00 som sedan ändrat av den anställde till 08:00 – 12:00 med kommentaren ”På kundens begäran”.

Om en bokning med avvikelse godkänns av administratör är det den justerade tiden (efter avvikelse) som kommer att ligga till grund för fakturering och lönerader.

Godkännande av bokningar

En eller flera bokningar kan godkännas i Tidrapportering genom att markera kryssrutan längst till vänster vid önskad/önskade bokning och sedan ovanför bokningsraderna välja  ”Godkänn” ( tidrapportering ).

Man kan även som adminstratör göra en avvikelse på bokningarna, detta t.ex. om man vill korrigera en avvikelse som gjorts av anställd, eller om man av någon annan anledning vill justera bokningens tid. För att göra en avvikelse väljer man ”Rapportera avvikelse”  ( Avvikelse_bokningslista ) på aktuell bokningsrad.

TimeWave affärssystem - avvikelse
Rapportera avvikelse via Tidrapportering.

Samtliga rapporterade avvikelser som gjorts kommer man åt via symbolen ”Visa avvikelser” ( tidrapportering ).

Bokningar kan även avbokas genom att markeras i bockrutorna till vänster och därefter avbokas genom att välja funktionen ”Avboka”  ( tidrapportering ).