Tillägg

Ärendehantering (tillval)

Välj hur mänga ärenden som skall visas per sida under ”Ärendehantering”

Autogiro (tillval)

Vid autogirofakturering anges här ert autogiro-kundnummer.

SHB Fakturatjänster (tillval)

Inställningar för SHB fakturatjänster, kontakta oss för mer information rörande dessa inställningar.

(v. 2.4.8)