Tips vid differens TimeWave och bokföring

Vid differens mellan uppgifterna i TimeWave och bokföringen är det bra att gå igenom nedan punkter för att underlätta felsökning.

Vid genomgången är det viktigt att även kontrollera att alla betalningsdatumen är korrekt skrivna både beträffande månad samt årtal.

När alla punkter nedan har kontrollerat och justerat kan det eventuellt behöva skapas nya underlag till bokföringen.

A) Kontrollera att alla fakturor finns med i en fakturajournal.

 • Gå in under Fakturering/Fakturor. I nedre högra hörnet på sökfältet välj Utökad sökning, ange relevant start- samt slutdatum och Fakturajournal – Har ej fakturajournal.

B) Kontrollera att betalningar inte bokförts på fel faktura eller att det finns andra överbetalda fakturor som inte har justerats.

 • Gå till Fakturering/Fakturor, ange relevant start- och slutdatum samt Betalningsstatus – Överbetald.
 • För att se inbetalningarna använd expansionssymbolen  på raden för fakturan.

C) Kontrollera att antal delbetalningar stämmer.

 • Gå till Fakturering/Fakturor, ange relevant start- och slutdatum samt Betalningsstatus – Delbetalda.
 • För att se inbetalningarna använd expansionssymbolen  på raden för fakturan.

D) Finns det betalningar för perioden som inte är kopplade till någon faktura?

 • Gå till Fakturering/Betalningar och gör sökningen med relevant start- och slutdatum samt samt Typ – Förslag.
 • Ligger där även betalningar som inte härrör till fakturor i TimeWave är det bra att rensa bort dem genom – markera och klicka på knappen ”Radera betalning”.

E) Ta fram en betalningsjournal för perioden och jämför med inkommande transaktioner på banken för samma period.

 • Gå till Fakturering/Betalningar, ange relevant start- och slutdatum samt Typ – Hanterad. Klicka på knappen Skapa betalningsjournal av lista. (Listan kommer upp som länk men finns även sparad under fliken Filer).

F) Kontrollera att alla betalningar från Skatteverket är registrerade i TimeWave. Titta även att betalningsdatumen har blivit korrekta.

 • Gå till SKV/Sökning. Välj i sökfunktionen Ansökningsnummer – en för varje ansökningsnummer där betalning inkommit från Skatteverket under perioden.
 • Kontrollera sedan att summan stämmer överens mellan Skatteverkets utbetalning och summeringen i TimeWave och att alla framsökta står som Betald – Ja.
 • Det går även direkt på sidan SKV/Sökning att se alla underlag som ligger med status Betald – Nej och där rulla ner för att se om det ligger gamla underlag som felaktigt ligger kvar som obetalda.

G) Gör även en kontroll om någon krediterad SKV-rad har blivit satt som betald. (För justering av skattereduktionsrader med status Betald och Krediterad, kontakta TimeWave kundtjänst).

 • Gå till SKV/Sökning och gör sökning Frågemall – Betald inom period, välj relevant start- och slutdatum (ev. samt Typ – Krediterad.