Uppdrag

Systeminställningar Uppdrag görs under Mitt TimeWave ( Systeminställningar - TimeWave ) → Inställningar → Systemet.

Fält att visa

Uppdrag är ett jobb hos en kund vid ett tillfälle. Uppdragslistan visar alltså alla uppdrag (jobb) hos en kund, eller en grupp av kunder, för en viss period. På denna sida väljs vilken information (vilka kolumner) som skall återfinnas invid uppdragen.

Klicka för information som ska visas, t.ex. arbetsordernummer, tjänst, område, resurs, kund, telefonnummer m.m. Förslagsvis så väljs initialt alla fält för att sedan vartefter vid behov bockas av. Pröva er fram!

Visa sökning med summering

Om denna bockruta markeras visas nederst på uppdragslistan en summering över vilket antal timmar och belopp ”Att betala” som urvalet omfattar. Rekommenderas!

Starta med tom sökning

Valet ”Starta med tom sökning” påverkar såväl Uppdragslistan, Bokningslistan som Tidrapportering (läs mer om de olika listorna här ») och innebär att när ni öppnar t.ex. sidan ”Uppdragslistan” så är denna tom, om inte ”Starta med tom sökning” är valt i systeminställningarna skulle denna lista visa den kommande månadens alla uppdrag.

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »

(v. 2.4.8)