Utseende och grundfunktionalitet

navigering - TimeWave

All navigering i systemet hanteras från huvudmenyn högst upp på sidan från expanderande rubriker med underrubriker. Inställningssidan ”Mitt TimeWave” illustreras av hussymbolen längst till vänster i huvudmenyn.

 Listor och sortering

På de flesta sidor finns listor med all information, t.ex. på sidorna Kund, Anställd och Försäljning. Informationen i listorna kan sorteras kolumnvis via de blåa rubrikerna. Klicka på dem i önskad sökordning och byt sorteringsordning genom att klicka på pilen upp/ner i respektive kolumn.

Avancerad sökning (”förstoringsglaset”)

Den avancerade sökningen ligger under förstoringsglaset ( Avancerad sök ) till höger i huvudmenyn och används för att filtrera fram detaljerad information. Initialt visas en normalsökning, med de vanligaste sökalternativen. Klicka därtill på Utökad sökning för fler sökalternativ. För att underlätta användningen av sökning i TimeWave rekommenderas det att i Mitt TimeWave -> Inställningar -> Systemet -> fliken Gränssnitt kryssa i alternativet ”Visa alltid sökfälten”. Då visas normalsökningen alltid och fler sökalternativ kan erhållas via Utökad sökning.

Observera att denna sökfunktion innehåller olika sökkriterier beroende av vilken sida i systemet man befinner sig på.

Hjälpsidor

På en de flesta sidor förekommer ett frågetecken till höger om Avancerad sökning. Genom att klicka på denna framträder en hjälpsida med information om aktuella sidans funktioner.

Snabbsökning

Snabbsökningen uppe till höger under Avancerad sökning används för att snabbt filtrera fram den information man letar efter, t.ex. alla kunder i Karlstad eller alla kunder som heter ”Kalle”. Tänk på att söka med exakt sökord, t.ex. en sökning på ordet ”Karl” ger resultat på kunder med namnet Karl samt kunder som tillhör området ”Karlstad”. Observera att snabbsökningen kan styras mot vissa fält via Avancerad sökning.

Direktsökning

Direktsök används för ett exakt sökresultat för att snabbt komma till en viss kund, faktura eller annat. Man kan här alltså inte söka på t.ex. ett förnamn eftersom det skulle ge flera resultat.

(v. 2.4.7)