Välja faktureringssätt för kund

När en nu kund skapas i systemet tilldelas den ert ordinarie faktureringssätt som anges under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) →  Inställningar → Systemet.

Att tilldela en specifik kund ett visst faktureringssätt görs via kundkortet genom att:

1. På kundkortet, klicka på redigeringssymbolen ( redigeringspenna ) i symbolmenyn i övre högra hörnet.

2. Under rubriken ”Betalning”, välj önskat betalsätt.

3. Här anges även uppgifter om skattereduktion, betalningsvillkor, fakturaavgift och hantering av eventuell timpott.

4. En kunds betalsätt kan även ändras vid fakturering för ett specifikt faktureringstillfälle.

Notera att vid behov finns alltid möjlighet att vid fakturering tillfälligt ändra kundens ordinare faktureringssätt, läs om Att fakturera här »

 (v. 2.4.8)