Varför kundportal

Med Kundportalen kan era kunder ta del av bl.a. uppdrag, fakturor och rapportera in olika typer av ärenden och önskemål. Med Kundportalen ökar ni servicegraden, minskar administrationen och stärker er position och ert varumärke.

• Stärk ert varumärke
• Stärk er position mot konkurrenter
• Förbättra er service
• Minska er administration

Spar tid och förbättra era marginaler

Att hantera kundärenden via telefon tar tid. Bäst är om kunden själv kan lösa sitt problem, och näst bäst om kunden kontaktar er via ett ärende. Genom att kanalisera kunder till er kundportal så kan ni minska antalet inkomna ärenden.

Kundportalen

Er kundportal ligger på en egen domän, t.ex. ”stadforetaget.twportal.se”. Portalen är anpassad för mobil vy och vid första inlogg så får kunden en uppmaning om att spara ner ner sidan på hemskärmen, vilket sker genom ett enkelt klick. Det går även bra att länka, t.ex. via en ”knapp” eller liknande till portalen på hemsidan för att göra den lättåtkomlig från er hemsida.

Kundportalen ger möjlighet till att:

• Se fakturainformation och betalstatus
• Se utförda och planerade uppdrag
• Skapa bokningsförfrågningar
• Meddela avbokningar
• Skapa olika typer av ärenden
• Lämna uppdaterade kunduppgifter

Kontakta oss idag

Vid intresse för kundportalen så kontakta oss på telefon 08 – 650 27 00 (välj #2 för säljavdelningen) eller via sales@timewave.se.