Hur ändras anställd på en återkommande bokning?

För att ändra anställd för ett enstaka tillfälle av den återkommande uppdragsserien kan detta enklast göras via funktionen Mark&Move i Schemat. Sök fram den aktuella bokningen, för muspekaren över bokningen och klicka på symbolen ”Markera för flytt” i symbolmenyn som framträder. Bokningen blir då gråmarkerad och kan flyttas till önskad anställd och dag i Schemat.

Ska en anställd bytas ut för den återkommande uppdragsseriens alla tillfällen görs detta i den aktuella arbetsordern. Klicka på det röda krysset vid anställda för att ta bort denne från arbetsorderraden. Välj om anställd även ska raderas från dåtida ej-fakturerade och framtida redigerade bokningar. Lägg till den nya anställda till arbetsorderraden på vanligt vis, genom att klicka på symbolen ”Lägg till anställd” vid arbetsorderraden.

(v. 2.3.02)