Hur anges kundnummer när en ny kund registreras?

Kundnummer anges automatiskt i sifferordning då en ny kund skapas, dvs. om den senaste kunden som skapades hade kundnummer 35, får den nästa nya kund kundnumret 36 osv. Det går inte att manuellt ange ett kundnummer till en kund p.g.a. risk för dubbletter (olika kunder med samma kundnummer), dock kan det i samband med implementation av TimeWave importeras en kundlista där önskade kundnummer kan anges. Den nya kundens kundnummer syns efter kundens namn i Kundkortet som kommer fram efter att uppgifterna för en ny kund har sparats.

(Manual: Kunder)

(v.2.3.02)