Hur delkrediteras en faktura?

Detta är i nuläget inte möjligt att delkreditera en faktura i TimeWave. Kreditera istället hela fakturan och skapa en ny direktfaktura med rätt belopp.

(Manual: Skapa direktfaktura, Kreditera faktura)

(v.2.3.02)