Vad är syftet med flytande fakturarader?

Flytande fakturarader används då man önskar spara hämtade fakturarader för ett senare faktureringstillfälle. Klicka på redigeringssymbolen vid det aktuella fakturaunderlaget och klicka på ”Redigera” högst upp på sidan. För muspekaren över fakturaraden som ni önskar spara till ett senare faktureringstillfälle. Klicka på symbolen ”Lägg tillbaka fakturarad i fakturakön” i symbolmenyn som framträder. Fakturaraden flyttas högst upp ”utanför” fakturan (syns inte på fakturan när den skapas) och sparas som s.k. ”flytande fakturarad” under symbolen ”Flytande fakturarader” på sidan ”Att fakturera”.

För att skapa en ny faktura av en kunds flytande fakturarader, klicka på symbolen ”Flytande fakturarader” på sidan Att fakturera, klicka i kryssrutan vid önskad kund i den framträdande popuprutan och klicka på ”Skapa direktfaktura med vald kund”.

Finns det redan ett fakturaunderlag för kunden på sidan ”Att fakturera” väljs ”Till faktura” i popuprutan för att sedan i fakturaunderlaget flytta de önskade flytande fakturarader, som står högst upp på sidan, till fakturan med hjälp av symbolen ”Lägg in fakturarad i fakturan nedan”.

(v.2.3.02)