Hur säkerställs att informationen i TimeWave inte försvinner?

Informationen i TimeWave ligger lagrad hos vår partner Ipeer som är specialiserad på att förvara digital information, läs mer på http://ipeer.se/infrastruktur.php. Detta är mycket säkrare än om informationen skulle lagras på en egen server eller dator. Därutöver görs regelbundna backuper av alla data så det finna alltid möjlighet att återställa systemet. Har handhavandemisstag gjorts finns även möjlighet att återgå till ett specifikt tidigare tillfälle då vi alltid sparar äldre backuper när nya görs.

(v. 2.4.7)