Vilket konto bör tjänster som ”Semester” och ”VAB” kopplas till?

Tjänster kopplas till ett konto då tjänsten skapas. En tjänst som inte tillhör försäljningen, dvs. tjänster som är av typen ”Löneunderlag” eller ”Frånvaro (Ej faktura, ej lön)”, kan kopplas till vilket konto som helst alternativt skapa ett konto för denna typ av tjänster. Ett nytt konto skapas genom att gå in på ”Mitt TimeWave” (hus-symbolen längst till vänster i huvudmenyn), Verksamhet->Konton och klicka på ”Nytt konto”.

(Manual: Inställningar -> Verksamhet -> Konton)

(v.2.3.02)