När måste man anmäla personuppgiftsincident?

Med en personuppgiftsincident menas ett dataintrång eller att man på annat sätt förlorar kontrollen över personuppgifter.

Alla personuppgiftsincidenter måste dokumenteras. Om händelsen medför risk för den enskildes fri- och rättigheter så måste detta anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar.

Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker såsom diskriminering, id-stölder, bedrägerier eller finansiella stölder ska ni även informera de registrerade om händelsen så att de kan vidta nödvändiga åtgärder.

Tillbaka till Vanliga frågor GDPR »