Omfattas fritext av GDPR?

Tidigare (enligt PUL) medgavs undantag, den s.k. Missbruksregeln, som möjliggjorde enklare hantering av personuppgifter i ostrukturerat material som t.ex. fritext av olika slag, enklare listor i Excel, mail m.m.

Missbruksregeln upphör i och med GDPR, och detta innebär att all lagring, även i ostrukturerat material som t.ex. mail, worddokument m.m. omfattas av GDPR.

Läs mer på Datainspektionen »

Tillbaka till Vanliga frågor GDPR »