Varför går det inte att spara SKV-filer på datorn?

Vanligtvis går det bra att spara SKV-filer på datorn, felet beror troligtvis på inställningar i den webbläsare som används. Gå i Firefox till Verktyg->Inställningar->Allmänt. Kryssa i rutan ”Fråga alltid var jag vill spara filerna”. Rutan ”Visa fönstret filhämtaren när en fil hämtas” kan även kryssas i. I Chrome görs motsvarande genom att klicka på ”Anpassa och kontrollera Google Chrome”-symbolen i övre högra hörnet i webbläsaren och gå till Inställningar->Visa avancerade inställningar. Bläddra ner till ”Nerladdade filer” och kryssa i rutan ”Fråga var filerna ska sparas före nedladdning”.

(v.2.3.02)