Hur skapas ett uppdrag där kunden betalar för två timmar men två anställda får betalt för två timmar var?

För att skapa ett uppdrag med två timmar som utförs av två anställda, där kunden betalar för två timmar men de anställda för betalt för två timmar var, bör tjänsten som bokas för uppdraget inte har enheten kr/timme. Detta står i ”klamrar” efter tjänsten då tjänsten läggs till i arbetsordern. Ifall tjänsten är t.ex. kr/styck betalar kunden för antal styck som tjänsten läggs till. Då påverkar inte anställdas antal arbetade timmar på uppdraget summan på priset som kunden faktureras för. I detta fall kan två anställda kopplas till uppdraget och kunden betalar för ett antal tjänster på två timmar samtidigt som båda anställda får lön för två timmar var.

(Manual: Försäljning – Arbetsordrar, Tjänster och fakturautfall)

(v.2.3.02)