Varför visas inte en kunds bokningar i Schemat/Uppdragslistan/Bokningslistan?

En kunds bokningar visas inte i Schemat/Uppdragslistan/Bokningslistan troligtvis pga att arbetsordern har status ”Stängd”, då visas inte framtida bokningar i Schemat och enbart utförda bokningar blir sökbara för fakturering. Ändras arbetsorderns status till ”Beställd”, ”Offert” eller ”Under arbete” så visas bokningarna i Schemat, Uppdragslistan och i Bokningslistan.

Kontrollera även ifall bokningarna är avbokade genom att vid sökning (förstoringsglaset i övre högra hörnet) kryssa i ”Visa även avbokade” och därefter göra önskad sökning.

(Manual: Försäljning – Arbetsorder -> Arbetsorderstatus)

(v.2.3.02)