Konton

Konton skapas och hanteras under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) » Verksamhet.

Konton

Samtliga tjänster (artiklar) som skapas i TimeWave bör kopplas till ett försäljningskonto, detta för att försäljningen skall summeras på era olika försäljningskonton i era fakturajournaler.

Skapa de försäljningskonton som används som bokföringsunderlag (se företagets kontoplan för kontonummer).

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »

 

Varför TimeWave »   Funktioner »    Om företaget »  Anmäl intresse »