Adresshämtning

Funktionen är ett tillval. Är inte funktionen aktiverad i er domän kontakta oss på 08 – 650 27 00 eller via sales@timewave.se för information och beställning.

På kundkort kan namn- och adressuppgifter hämtas automatiskt genom att först ange kundens person- eller organisationsnummer och därefter klicka på symbolen för att hämta personuppgifter varpå namn- och adressuppgifter hämtas och fylls i.

hamta_adress