Allmänt om CRM Ärende

TimeWaves Ärendehantering är ett mångsidigt hjälpmedel för att såväl hantera interna ärende, kundärenden samt ärenden rapporterade från anställda på fältet. Genom att använda ärendehanteringen minimerar man behovet av post-it-lappar, interna mail, och förvirrade telefonsamtal. Genom att ärenden kan kopplas till en specifik anställd och kund, erhålla uppföljningsdatum, relevant status, prioritet m.m. riskerar man heller inte att ärendet faller mellan stolarna eller glöms bort!

Ärendehantering TimeWave
Nya ärenden indikeras på startsidan för enkel åtkomst.

Ärendehanteringen

Arendehantering_oversiktsida

På översiktsidan presenteras alla ärenden översiktligt. Dessa kan sorteras på t.ex. uppföljningsdatum eller prioritet. Man kan enkelt välja att se alla ärenden eller bara sina egna.

Kundärende

Då en kund inkommer med ett ärende, t.ex. en intresseanmälan eller ändring av beställning, kan ett ärende skapas som kopplas till kunden. Ärendena är sedan enkelt tillgängliga från Kundkortet och ger en god och överblickbar historik på kundens ärenden.

Internt ärende

Med hjälp av Ärendehanteringen kan interna meddelanden skapas till andra anställda, t.ex. en kund som bör bli uppringd gällande en faktura eller en påminnelse om ett internt möte.

Ärenden från anställda på fältet

Har man tillvalet TW Mobile (för anställdinlogg via mobilerna) kan de anställda direkt via sina mobiler skapa ärenden. Har en anställd råkat ha sönder en spegel hos kund? Då kan den anställde när den godkänner sitt arbete även passa på att lägga in ett ärende, detta hamnar direkt i ärendehanteringen, med koppling till kund, för hantering av administratör.

Eget ärende

Ärendehanteringen kan med fördel även användas som en slags ”att göra”-lista, där man skapar ärenden för egna arbetsuppgifter. Skapa ärenden, tilldela ett följupp-datum och koppla dem till dig själv!

Ärenden från er hemsida (eller mobilapp)

Om ni använder er av TimeWave API (läs mer under aktuellt Hjälpavsnitt) kan era kunder skapa ärenden via formulär på er hemsida. Dessa ärenden kan sedan via API skickas till Ärendehanteringen i TimeWave med koppling till aktuell kund. Läs gärna mer om de möjligheter som medges via TimeWave API.

(v. 2.4.7)