Ångra admingodkännande och kontrollerad

Status Admingodkänd och satus Kontrollerad kan ångras via uppdragslistan. Status Admingodkänd kan ångras till dess en bokning hämtats till fakturaunderlag eller lönerad. Status Kontrollerad kan ångras även om bokning gått till fakturaunderlag eller lönerad.

Admingodkänd kan ångras via Bokningslista eller Uppdragslista. Detta görs genom att aktuell bokning markeras och därefter klickar man ovan listan på ”Ångra admin-godkännande”. Status Kontrollerad kan ångras via Uppdragslista genom att där markera aktuellt uppdrag och därefter välja ”Ångra kontrollerad-status”. 

Funktionerna att ångra status admingodkänd och kontrolleras är behörighetsstyrd och styrs för aktuell behörighet under fliken ”Schema”.

TimeWave affärssystem - ångra godkännande
Ångra admingodkännande och kontrollerad i Uppdragslistan.