Arbetsorder

Inställningar för arbetsorder hanteras under Mitt TimeWave ( Kundtyper - mitt TimeWave ) → Systemet → Arbetsorder.

Välj förval för arbetsorderstatus samt start- och sluttid för ny arbetsorderrad. För att uppdrags kopplade till en arbetsorder skall vara synliga för anställda och och kunna faktureras måste arbetsordern ha status ”Beställd”.

Vi rekommenderar i normalfallet att ”Förvald AO status” skall vara ”Beställd”! På så vis minimerar ni risken att ett uppdrag uteblir av misstag 

Välj ifall summor ska visas inklusive eller exklusive moms (gäller även listvyer i systemet) samt ifall sidan Arbetsordrar automatiskt hämtar alla arbetsordrar eller startar med en tom sökning. Notera att om ni här väljer ”Inklusive moms” påverkar detta inte beloppet som anges i era upplagda tjänster under era verksamhetsinställningar, där är beloppet alltid exklusive moms.

Här kan även de delar och texter som ska ingå i offert respektive orderbekräftelse skapas (läs mera om offerter och orderbekräftelser i aktuellt hjälpavsnitt här »).

Läs mer om TimeWave Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »

(v. 2.4.8)