Arbetsordergrupper

Arbetsordergrupper skapas och hanteras under Mitt TimeWave ( Arbetsordergrupper - Mitt TimeWave ) → Verksamhet.

En arbetsordergrupp kan liknas vid en ”tagg” som man kan koppla till valfria arbetsordrar för att sedan kunna hantera dessa på gruppnivå på olika sätt.

Exempel på användning:

Som företag erhåller ni uppdrag från tredje part (t.ex. mäklarfirma, försäljningsbolag eller liknande), dessa uppdrags arbetsordrar kopplas sedan till en specifik arbetsordergrupp. Via statistikfunktionen kan sedan statistik avseende försäljning till arbetsordergruppen genereras för påföljade avräkning till tredje part.

Interna säljare kan koppla arbetsordrar till ”sin” arbetsordergrupp för enklare hantering av ex. provision.

Ett stort projekt kan av praktiska orsaker behöva delas upp i flera arbetsordrar, då kan dessa kopplas samman via en arbetsordergrupp.

Läs mer om TimeWave – Affärssystem för städ- och tjänsteföretag »

(v. 2.4.7)