Arbetsorderstatus

En arbetsorder med tillhörande bokningar kan ha någon av de fem olika statusarna som används för att särskilja arbetsordrar från varandra, visa var i processen de befinner sig samt för att underlätta sökning.

Förval för arbetsorderstatus anges under Mitt TimeWave → Inställningar → Systemet → Arbetsorder. Normalt rekommenderas det att man ser till att förvald ao-staus är ”Beställd” i sina systeminställningar.  Ändring av status i enskild arbetsorder utförs manuellt i respektive arbetsorder (högst upp till höger i en arbetsorders gula informationsruta).

ao-status

Ao-status väljs i aktuell arbetsorder uppe till höger i det gula informationsfältet.

Beskrivning av arbetsorderstatus

Under arbete = En påbörjad arbetsorder. Bokningar syns i Schemat för administratör men inte för anställda. Tillhörande bokningar, såväl dåtida som framtida, är inte sökbara för fakturering (d.v.s. kan inte faktureras)

Offert = Denna status indikerar att en arbetsorder har skapats som en offert till kund och är därmed inte ännu bekräftad. Bokningar syns i Schemat för administratör men inte för anställda. Tillhörande bokningar, såväl dåtida som framtida, är inte sökbara för fakturering.

Beställd = Denna status väljs när arbetsordern är beställd och bekräftad av kund. De bokningar som tillhör en arbetsorder med status ”Beställd” visas i Schemat för administratör och för anställda som är kopplade till uppdrag i arbetsordern. Efter att bokningarna utförts (och godkänts) blir de sökbara för fakturering.

Stängd = Denna status väljs när en arbetsorder inte längre är aktuell, t.ex. då de innehållande bokningarna är utförda eller då kunden avbokar sin beställning. Inga framtida bokningar kommer att visas i Schemat och enbart utförda bokningar blir sökbara för fakturering, därefter skapas inga fler. Meningen med att ha kvar stängda arbetsordrar i systemet rör historik och statistik.

Uppehåll = Denna status väljs tillfälligtvis för uppehåll av en beställning, t.ex. under sommarledighet. Arbetsordern ligger kvar men är inaktiv och inga framtida bokningar visas i Schemat. De redan utförda bokningarna blir sökbara för fakturering, därefter skapas inga fler till dess att status på arbetsordern ändras t.ex. till ”Beställd”.

Använder ni ännu inte TimeWave? Läs mer om arbetsorder här »

(v. 2.4.7)