Skapa ärendetyper

När ett ärende skapas tilldelas det fyra olika egenskaper; Prioritet, Kanal, Status och Typ. De tre första egenskaperna har låsta alternativ medan den fjärde egenskapen, Typ, kan definieras av er.

Under Mitt TimeWave Ärendetyp väljs utifrån den lista av ärendetyper som skapas under Mitt TimeWave ( Mitt TimeWave ) → Ärendehantering → Typer. Här kan alltså ärendetyper skapas, redigeras och raderas.

arendehantering_typer

 

(v. 2.4.7)