E-faktura

E-faktura och e-fakturering medger att kund om så önskas erhåller en elektronisk faktura via sin Internetbank. Lösningen kan kombineras e-print, detta innebär att alla slutkunder kan tilldelas samma betalsätt, de som väljer att inte betala via e-faktura kommer istället automatiskt att erhålla en utskriven pappersfaktura. Lösningen levereras tillsammans med vår underleverantör 21grams och är helt oberoende av vilken affärsbank ni har.

  • Hanterar er kundfakturering i tjänsten från TimeWave
  • Vid fakturering överförs fakturorna automatiskt till 21grams för vidare distribution.
  • Saknas e-fakturakund så skrivs fakturan ut på papper och postas till kunden.

Kontakta oss för mer information eller beställning på sales@timewave.se eller 08-650 27 00.

Ännu inte TimeWave-kund? Läs mer om e-faktura och TimeWave »