Exempel mall inventering personuppgifter

 

Register Syfte Källa/insamling Rättslig grund Om samtycke, hantering Ansvarig Kontrollerat Not. Kontroll Lagring Åtkomst Typ av
personuppgifter
Om känsliga personuppgifter,
vilka
Begära om
utdrag, återkallat samtycke, bli glömd m.m.
Lagringsperiod
Kunddatabas
– privatkunder
Hantera åtagande gentemot kund i
enligt med ingånget avtal.
Personuppgifter erhållna av kund i samband med avtal samt i förekommande fall lämnade av kund under
avtaletstiden i samband med kontakt med Kundtjänst.
Samtycke Webbformulär på xxx.se/samtycke.
Samtycke skrivs ut och arkiveras i avsedd pärm. Lagrad data på
xxx.se/samtycke raderas.
Peter Petersson 2018-05-20 God efterlevnad, inga
avvikelser.
foretaget.timewave.se Admin med behörighet
Kundansvarig samt rätt områdeskoppling.
Namn, adress, personnummer,
uppgifter rörande bostad (yta, larm, möblemang m.m.), aktuella
hemförhållanden med betydelse för att fullfölja avtal mot kund (har hund, har
barn m.m.). Logg med avseende på datum, tid, ärende samt ärendebeskrivning
vid kontakt med kundtjänst eller företaget i övrigt. Åsikter rörande
tjänsters utförande (missnöje, synpunkter, önskemål m.m.)
Hälsotillstånd av betydelse för
avtalets uppfyllande som t.ex. allergier.
Begäran kan ske muntlig eller
via underskriven begäran. Vid muntlig begäran om utdrag, rättning måste kund
vara känd, identifierbar. Samtycke kan återkallas med omedelbar verkan. Kund
måste då upplysas om att avtalet ej längre kan uppföljas och att kunden
kommer att restfaktureras för ev. innevarande avtalstid.
Personuppgifter lagras under
avtalstid. Inaktuella, ej längre relevanta, uppgifter raderas löpande i
enilghet med lathund. Vid avtalets upphörande raderas …..