Hogia exportöversikt

Nedan följer en sammanställning över vilken information som överförs till Hogia, och i vilken filtyp.

TimeWave
Fält Kommentar Export till Hogia
Anställdnummer Ja, personal-, löne- och schemafil
Anställningsdatum Ja, personalfil
Namn Ja, personalfil
Personnummer Ja, personalfil
SekelPersnr Syns ej, hårdkodad till 19 Ja, personalfil
Bankkontonr Ja, personalfil
Utbetalningssätt Syns ej, hårdkodad till 1 Ja, personalfil
Utbetalningssätt förklaring Syns ej, hårdkodad till ”bankkonto” Ja, personalfil
Co_adress Ja, personalfil
Utdelningsadress Ja, personalfil
Postnr Ja, personalfil
Postadress Ja, personalfil
Email Ja, personalfil
Telefonnummer Ja, personalfil
Löneform Syns ej, hårdkodad till 1 Ja, personalfil
Månadslön X anställningsgrad Ja, personalfil (personligt lönefält1)
Månadslön Ja, personalfil (personligt lönefält2)
Lönespecviaepost Syns ej, hårdkodad till -1 Ja, personalfil
AMF Enbart för export Ja, personalfil
Urvalskategori Enbart för export Ja, personalfil
Grundavtal Nej
Anställningstyp Nej
Anställningsgrad Används i statistik Ja, personalfil
Timlön, grund Exporteras om Timlön Ja, personalfil (personligt lönefält3)
Timlön, branschvana Underlag till Timkostnad Nej, upplagt avtal i Hogia gäller
Timlön, extra Underlag till Timkostnad Nej, upplagt avtal i Hogia gäller
Soc.avg. Underlag till Timkostnad Nej, upplagt avtal i Hogia gäller
Timkostnad Används till TB i TW statistik Nej, upplagt avtal i Hogia gäller
Mertid Beräknas i Löneunderlag Nej, upplagt avtal i Hogia gäller
Ob-tillägg Beräknas i Löneunderlag Nej, upplagt avtal i Hogia gäller
Tidkoder (på Tjänsten) Grupperas i Löneunderlag Ja, lönefil
Arbetad tid Ja, schemafil