Fakturaanteckning

Till fakturor finns möjlighet att skapa fakturaanteckningar. Dessa anteckningar visas enbart på en specifik faktura för en specifik kund (enstaka fakturaanteckning) eller på en kunds samtliga fakturor (återkommande fakturaanteckning). Fakturaanteckningar skall alltså inte förväxlas med de fakturatexter som anges under systeminställningarna som är standardtexter för samtliga fakturor.

Enstaka fakturaanteckning

Under fliken Anteckningar kan anteckning kopplad till fakturan göras. Om anteckningen markeras som ”Extern” så kommer denna visas som en enstaka fakturaanteckning på aktuell faktura. Anteckningen kommer inte att återkomma på eventuella framtida fakturor.

Fakturaanteckning som markerats som ”Extern”. Anteckningen kommer att visas på faktura.

Enbart en fakturaanteckning från fliken Anteckningar kan visas på fakturan. Har man på fakturan skapat flera externa fakturaanteckningar visas den sist skapade anteckningen på fakturan. Anteckningen kan omfatta max 133 tecken.

TimeWave affärssystem - fakturaanteckning
Extern fakturaanteckning, visas på vår anpassningsbara fakturamall i ett gult fält ovanför fakturasummeringen.

Återkommande fakturaanteckning

Återkommande fakturaanteckning kan hämtas från Arbetsorder eller från Kundkort. Precis som för enstaka fakturaanteckning så kan maximalt 133 tecken visas per anteckning och anteckningarna visas på samma gula fält.

För att göra en återkommande fakturaanteckning från Kundkort görs på aktuellt kundkort en ekonomianteckning som markeras som Extern. Enbart en ekonomianteckning från kundkort kan visas. Skapas flera externa ekonomianteckningar på kundkort visas på fakturor den senast skapade.

För att göra en återkommande fakturaanteckning från Arbetsorder görs på aktuellt arbetsorder en ekonomianteckning som markeras som Extern. Enbart en ekonomianteckning från arbetsorder kan visas. Skapas flera externa ekonomianteckningar på arbetsorder visas på fakturor den senast skapade.

Extern anteckning kan tas bort genom att radera anteckning eller markera den som stängd. Avmarkeras Extern så visas ej heller anteckningen på fakturan men anteckningen ligger kvar som öppen anteckning. Notera att om anteckningen tas bort från faktura så visas ej heller anteckning historiskt på fakturor. Om t.ex. en faktura skickats med fakturaanteckning och denna fakturaanteckning sedan raderas så är inte anteckningen synlig på fakturan om den öppnas som pdf vid ett senare tillfälle.

TimeWave affärssystem - faktruaanteckning
Fakturaanteckningar på faktura. Enbart en anteckning från respektive faktura, arbetsorder och kund visas. Anteckningarna visas i ordningen faktura, arbetsorder och kund.