Faktureringssätt i TimeWave

TimeWave erbjuder flera olika alternativ för företag att fakturera sina kunder. Nedan presenteras en kort sammanfattning av de olika faktureringsalternativen. Notera att vissa faktureringssätt är tillval.

I TimeWave anges, under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Systemet, normalt faktureringssäts som sedan automatiskt tilldelas nya kunder. Man kan dock manuellt för specifik kund ändra faktureringssätt. Vid fakturering håller systemet rätt på vilka kunder som har vilka faktureringsmetoder och genererar automatiskt fakturor i rätt format.

Utskrift – Vanlig utskrift i PDF-format som kan sparas på datorn och skrivas ut. På TimeWave sparas utskriftsfakturor som PDF-filer under sidan ”Filer” i huvudmenyn.

E-post (PDF) – Ett e-postmeddelande med bifogad faktura i PDF-format skickas till kunden, till den på kundkortet angivna e-postadressen. Skickade e-postfakturor sparas på sidan ”Meddelanden” i huvudmenyn.

TimeWave erbjuder även följande alternativ som tillval till grundutbudet:

E-faktura – Bankoberoende e-fakturalösning. Kräver beställning från TimeWave samt även från den egna banken. Enkel process men kräver en implementationstid på ca två veckor.

E-print – Kräver beställning från TimeWave och är därefter omedelbart tillgänglig. Vid fakturering av utskriftsfakturor vidarebefordras dessa automatiskt till vår printtjänst där dessa skrivs ut, kuverteras och postas. E-print kan kombineras med e-fakturatjänsten, vilket innebär att kunder som inte accepterat e-faktura automatiskt får en e-printfaktura.

Autogiro – Kunden har godkänt att betalning dras direkt från kundens konto. TimeWave gör automatiskt i ordning en fil i systemet som hanterar detta.

Falkfil – Om ni har en extern faktureringspartner kan TimeWave skapa en kundanpassad fil enligt mottagarens filformat.

Är intresserade av tillvalstjänster eller vill veta mera om TimeWaves faktureringssätt, kontakta oss för för manual och beställning.

(v. 2.4.8)