Primär- och sekundärfärg samt logotyper

Detta hjälpavsnitt är en förklaring av primär- och sekundärfärger samt logotyper. Den lilla ikonen ligger i hedern och är alltid synlig. Logotyp i formatet 16:9 visas vid inloggning. Stor ikon 512×512 är inte synlig i kundportalen utan är enbart till för visning om ni låter er kundportal vara nerladdningsbar via marknadsportal för androidtelefoner.

TimeWave Kundportal

 

TimeWave Kundportal