3. Bokahem – förberedelser i TimeWave

Förberedelser i TimeWave

1. Bokahem-tjänster

Ni väljer själva vilka av boka-tjänsterna (i dagsläget sex olika tjänster) som ni vill erbjuda. I BokaHem-admin, som ni får tillgång till när ni anmält er, skall ni koppla boka-tjänster till motsvarande tjänster i er TimeWave-domän. För att få god kontroll och enkel uppföljning rekommenderar vi att ni skapar Bokahem-tjänster under en egen Boka-kategori.

Samtliga tjänster skall vara av typen kr/styck med priset 0 kr. Priset för aktuell bokning kommer räknas ut av BokaHem och skickas in i aktuell arbetsorder automatiskt.

Bokahem
Exempel på bokahem-kategori och bokahem-tjänster i TimeWave.

De tjänster som idag erbjuds (fler kommer tillkomma) via BokaHem, och som ni alltså kan lägga upp i er TimeWave-domän (förslagsvis med samma namn som nedan) är:

• Hemstäd varje vecka
• Hemstäd varannan vecka
• Storstädning
• Engångsstädning
• Flyttstädning
• Hemstädsmöte

Alla de tjänsten ni erbjuder presenteras med en tjänstebeskrivning (se gärna hur det ser ut genom att söka t.ex. hemstädning på postnummer 112 21 och därefter välja någon av leverantörerna). Ni kan med fördel förbereda dessa texter redan nu (och sedan bara klistra in dem i Bokahem-admin när ni lägger upp era tjänster). Varje tjäsns har en kort beskrivning på max 80 tecken och en lång beskrivning utan gräns.

Tillgänglighet & koppling till boka-tjänster

Alla anställda som skall vara bokningsbara via Bokahem måste ha en Tillgänglighet kopplad till sig via deras anställdkort.

Restid räknas, för anställda som utgår från hemmet, utanför tillgängligheten (som förval). Det innebär att en anställd som börjar kl. 08:00 (tillgänglighetens start) kan få en bokning med start kl. 08:00. För anställda som utgår från kontoret så måste restiden omfattas av tillgängligheten vilket innebär att en anställd som börjar kl. 08:00 och har 30 minuters restid till kund kan då påbörja bokning först kl. 08:30.

För att anställda skall bli bokningsbara via BokaHem måste dessa även vara kopplade till de boka-tjänster ni skapat i er domän. Genom att det enbart är anställda som är kopplade till boka-tjänster som kan bli bokningsbara så kan ni enkelt utesluta anställda som ni inte vill ska kunna bokas via Bokahem.

Boka-tagg

För att undvika att anställda som är allergiska mot pälsdjur bli bokade hos en kund som har hund eller katt måste ni skapa en boka-tagg i er TimeWave-domän. På så viss kommer inga luckor visas för anställda som är kopplade till denna tagg om kunden angivit att dom har hund eller katt i hemmet.

Ärendehantering

Bekräftelse på att ni fått in en ny bokning via BokaHem får ni genom att ett nytt ärende (och även per e-post) skapas i er TimeWave-domän.

Ni väljer själva vilken ärendetyp dessa ärenden skall skapas med. Förslagsvis skapar ni en särskild ärendetyp för detta, t.ex. benämnd ”Ny bokning Bokahem”. Ärendetyper skapar ni under Mitt TimeWave (  ) → Ärendehantering  → Typer.

Tid och prisberäkning

Som vi nämnt ovan så läggs alla tjänster i TimeWave upp som ”Kr/st” med priset 0 kronor. Aktuella timpriser för dessa tjänster anges i Bokamotorn. Vid bokning anger slutkunden antal kvadratmeter och presenteras sedan ett fast pris och fast antal timmar. T.ex. anger kunden att denne önskar enstaka Hemstäd av 120 kvadratmeter och får då ett förslag på ”hemstädning 4 timmar – 960 kr ink. Rut”.

För att kunna beräkna detta behöver vi för varje tjänst ni erbjuder veta ert timpris men även hur mycket tid som ni beräknar går åt för att städa en kvadratmeter. Som bas för beräkningen kan man även ange en bastid som läggs som grund innan tid per kvadratmeter läggs till. Det finns även möjlighet att ange en minimitid för varje tjänst.

Exempel inställning Hemstädning:

Bastid: 30 minuter
Tid per kvadratmeter: 1,5 minuter
Pris per timme: 460 kr

Exempel utfall med kund som, beställer hemstäd av 80 kvadratmeter:

Bastid 30 minuter + 80 kvadratmeter x 1,5 minuter = 150 minuter

Tiden avrundas alltid uppåt till närmaste halvtimme, i detta fall 3 timmar (180 minuter) och multipliceras med ert timpris. I detta fall kommer kunden erbjudas ”Hemstäd 3 timmar – 1 380 kr (ex Rut)”

Exempel utfall med kund som, beställer hemstäd av 120 kvadratmeter:

Bastid 30 minuter + 120 kvadratmeter x 1,5 minuter = 210 minuter

Tiden avrundas alltid uppåt till närmaste halvtimme, i detta fall 4 timmar (240 minuter) och multipliceras med ert timpris. I detta fall kommer kunden erbjudas ”Hemstäd 4 timmar – 1 840 kr (ex Rut)”

Använd gärna vårt excel-underlag som ni fick tillsammans med era inloggningsuppgifter till BokaHem-admin! Är det lurigt så hjälper vi gärna till!

 

Vidare till 4. Konfigurera Bokahem-admin ⇒