Förberedelser

För att vår matchningsmotor skall kunna finna relevanta luckor i ert schema måste vissa saker finnas på plats i er TimeWave-domän.

Tillgänglighet

Alla anställda som skall vara bokningsbara måste ha en Tillgänglighet kopplad till sig (Via Anställdkort). Vi rekommenderar normalt att alla anställda har en tillgänglighet, för Bokahem räcker det dock att anställda som är aktuella för bokningar via Bokahem har tillgänglighet. Om anställd är tillgänglig för bokning via Bokahem och saknar Tillgänglighet betraktar matchningsmotorn den anställde som tillgänglig dygnet och runt och skulle då rent teoretiskt kunna föreslå kunden en hemstädning kl. 23.00 på kvällen. Vilka anställda som är aktuella för bokningar kan ni bl.a. styra via tjänstekoppling (se nedan).

Restid räknas, för anställda som utgår från hemmet, utanför tillgängligheten som förval. D.v.s. en anställda som börjar kl. 08:00 (tillgänglighetens start), kan få en bokning från kl. 08:00. För anställda som utgår från kontoret (under utveckling), så måste restiden omfattas av tillgängligheten, d.v.s. en anställd som börjar kl. 08:00 och har 30 minuters restid till kund kan då påbörja bokning först kl. 08:30.

Bokahem-tjänster

Via bokadirekt.se kommer vi i början att medge bokningar av:

  • Hemstädning enstaka
  • Hemstädning återkommande (varje vecka, varannan vecka och var fjärde vecka)
  • Hemstädsmöte, 1 timme
  • Storstädning
  • Flyttstädning

Ni väljer vilka av dessa tjänster ni vill erbjuda. I Bokningsmotort (det gränssnitt där ni gör bl.a. gör inställningar för vilka tjänster som skall erbjudas, hur era luckor skall prioriteras m.m.) måste de tjänster som erbjuds via bokadirekt.se kopplas till befintliga tjänster i TimeWave. För att få god kontroll och enkel uppföljning rekommenderar vi att ni skapar specifika Bokahem-tjänster under en egen Boka-kategori.

Samtliga tjänster skall vara av typen kr/styck med priset 0 kr. Aktuellt pris hämtas från aktuell bokning och läggs i arbetsorder.

Bokahem
Exempel på bokahem-kategori och bokahem-tjänster i TimeWave.

Till de tjänster ni erbjuder kan ni även välja att koppla på en fast avgift, t.ex. ”Inställelseavgift”. Även dessa kan vara bra att separera från era ordinarie tjänster och ni kan därför även lägga upp en särskild kategori för material där ni lägger dessa tjänster.

Tid och prisberäkning

Som vi nämnt ovan så läggs alla tjänster i TimeWave upp som ”Kr/st” med priset 0 kronor. Aktuella timpriser för dessa tjänster anges i Bokamotorn. Vid bokning anger slutkunden antal kvadratmeter och presenteras sedan ett fast pris och fast antal timmar. T.ex. anger kunden att denne önskar enstaka Hemstäd av 120 kvadratmeter och får då ett förslag på ”hemstädning 4 timmar – 960 kr ink. Rut”.

För att kunna beräkna detta ni i Bokamotorn behöver vi för varje tjänst ni erbjuder veta ert timpris men även hur mkt tid som ni beräknar går åt för att städa en kvadratmeter. Som bas för beräkningen kan man även ange en bastid som läggs som grund innan tid per kvadratmeter läggs till. Det finns även möjlighet att ange en minimitid för varje tjänst.

Exempel inställning Hemstädning:

Bastid: 30 minuter
Tid per kvadratmeter: 1,5 minuter
Pris per timme: 460 kr

Exempel utfall med kund som, beställer hemstäd av 80 kvadratmeter:

Bastid 30 minuter + 80 kvadratmeter x 1,5 minuter = 150 minuter

Tiden avrundas alltid uppåt till närmaste halvtimme, i detta fall 3 timmar (180 minuter) och multipliceras med ert timpris. I detta fall kommer kunden erbjudas ”Hemstäd 3 timmar – 1 380 kr (ex Rut)”

Exempel utfall med kund som, beställer hemstäd av 120 kvadratmeter:

Bastid 30 minuter + 120 kvadratmeter x 1,5 minuter = 210 minuter

Tiden avrundas alltid uppåt till närmaste halvtimme, i detta fall 4 timmar (240 minuter) och multipliceras med ert timpris. I detta fall kommer kunden erbjudas ”Hemstäd 4 timmar – 1 840 kr (ex Rut)”

Ärendehantering

För att få bekräftelse på att man fått in en ny bokning via Bokahem måste man ha Ärendehantering påkopplad i sin TimeWave-domän. I ert för gränssnitt för Bokahem (BokaSupplier) kan ni koppla ärendetyp som dessa ärenden skapas med. Av den anledningen kan ni skapa en särskild ärendetyp för ärenden inkomna via bokadirekt.se, t.ex. ”Ny bokning – bokadirekt”.

Vi rekommenderar att man via Behörigheter styrt så att ingångar till alla nya och övriga öppna ärenden visas direkt på startsidan i er TimeWave-domän.

Bokahem - nya bokningar
Startsidan med indikation på Ärenden. 26 nya Ärenden att hantera.

Arbeta med rabatter

Ni kan påverka prioritetsordningen på luckor genom att arbeta med rabatter. Luckor som omfattas av rabatt kommer att prioriteras högre vid listning mot slutkund, och förstås även vara mer attraktiva för slutkund genom sitt pris.

Ni kan rabattera luckor:

  • som infaller på vissa veckodagar, t.ex. måndagar eller tisdagar
  • som har en geografisk närhet till befintliga bokningar, t.ex. 5% rabatt på bokning som befinner sig maximalt 500 meter från en annan befintlig bokning.
  • som infaller under eftermiddagar (eller förmiddagar om man föredrar det)

Om ni väljer att rabattera eftermiddagar med 5% och måndagar med 5% kommer det sammantaget att ge en rabatt på 10%. Ni kan dock sätta en maximal gräns för rabatt på t.ex. 8% om ni så önskar (se hjälpavsnitt Bokningsmotor).

Rabattsatser kan enkelt ändras under resans gång, och utfallet kan enkelt testas via vår simulator men likväl kan det vara en god idé att redan nu identifiera vilka typer av lediga tider ni helst vill bli av med och hur dessa skulle kunna rabatteras.

Bild

Ert företag kommer bl.a. att presenteras med en bild. Bilden kan vara ett foto eller annat som symboliserar er men även en logga (eller någon kombination därav som ni komponerar).

Denna bild skall ha formatet 500×500 pixlar (kommer att beskäras något i kanterna) och vara av typen JPEG eller PNG. Med tanke på att formatet är rektangulärt så kan ev. en avlång logotyp behöva anpassas, t.ex. infogas in en bild eller liknande. Vi kan gärna assistera vid behov.