Frånvarohantering

Då bokningar flyttas från en anställd till en annan (t.ex. p.g.a. sjukdom) finns ofta behov av att ersätta de ursprungliga bokningarna med frånvarobokningar av något slag. T.ex. kan man vilja ersätta de ursprungliga bokningarna med bokningar av typen ”Sjuk”.

Via Bokningslista kan man söka fram bokningar för t.ex. en viss anställd och med funktionen frånvaro flytta dessa till en annan anställd. Samtidigt som bokningarna flyttas skapas automatiskt frånvarobokningar (av önskad typ) där de ursprungliga bokningarna låg.

Frånvaro hanteras i Bokningslistan med funktionen Frånvaro. (Frånvaro TimeWave affärssystem) . Funktionen fungerar på olika sätt beroende på om bokningar markerats i listan eller ej.

Flytta bokningar och ersätta dessa med frånvarobokningar.

För att flytta bokningar för en viss anställd till annan och ersätta dessa med frånvarobokningar söker man fram aktuella bokningar i bokningslistan och markerar dessa.

TimeWave affärssystem - frånvarohantering

Alla Frida Leanders bokningar mellan den 14:e augusti och 17:e augusti har sökts fram. Samtliga bokningar markeras via bockrutorna till vänster.

Genom att ovanför listan välja Frånvaro (Frånvaro TimeWave affärssystem) kan man fördela om bokningarna och ersätta dessa med frånvarobokningar. På de ursprungliga bokningarna kan man även lägga en uppdragsanteckning.

TimeWave affärssystem - frånvarohantering

Alla Anna Larssons markerade bokningar kommer nu att flyttas till Max Lundberg. Alla flyttade bokningar att ersätts med bokningar av typen ”Sjuk”. På alla de ursprungliga bokningarna som flyttats till Max Lundberg läggs en uppdragsanteckning, ”vikarierar för Anna Larsson”. 

När frånvarobokningar skapats markeras dessa med grönt i listan, detta för att visuellt särskilja de nya bokningarna från existerande bokningar. Grönmarkeringen försvinner vid siduppdatering.

TimeWave affärssystem - frånvarohantering

Bokningslista med fyra frånvarobokningar. Fridas tidigare bokningar är flyttade till Angelica Apelgren och återfinns nu därför inte i aktuell vy.

Frånvaro utan markerade bokningar

Väljer man Frånvaro utan att ha markerat bokningar i listan får man möjlighet att skapa en ny bokning av typen frånvaro. I detta fall påverkas inga befintliga bokningar. Ifall andra bokningar ska avbokas eller flyttas, hanteras detta manuellt.