Intrum reskontrabevakning

Reskontrabevakning med påminnelsehantering och inkasso

I samarbete med Intrum, marknadsledande i Europa på kredithantering, har vi tagit fram en ny tjänst för reskontrabevakning samt inkassohantering. Med en automatiserad  regelstyrd reskontraadministration fås ett förbättrat likviditetsflöde, minskade kreditförluster och bättre lönsamhet.

Reskontrabevakning

När fakturor skapas i TimeWave överförs fakturainformation direkt och automatiskt till Intrum. Intrum bevakar sedan fakturorna och skickar vid behov påminnelser. Så när fakturor betalats överförs betalningsinformation till TimeWave, precis på samma sätt som idag med tjänsten BG-betalningar.

Regler för påminnelser, påminnelseavgifter och ev. räntefakutrering styrs av er och ni kan alltid göra manuella justeringar för en specifik kund (t.ex. justera förfallodatum, stoppa från att gå till inkasso m.m.) via Intrum Web. Samtliga påminnelseavgifter och ev. ränteintäkter tillfaller er i sin helhet.

Inkasso

Reskontrabevakning kombineras med fördel med tjänsten Inkasso. Intrum hanterar då inkasso enligt era uppsatta önskemål. Via Intrum Web kan ni, förutom att se det allmänna läget på era fordringar, enkelt följa aktuell status på enskilda inkassoärende och även vid behov t.ex. återkalla kravet.

Reskontrabevakning TimeWave affärssystem

Sammanfattningsvis ger reskontrabevakning och inkassohantering via Intrum många fördelar vid större fakturavolymer:

  • Slippa hantera och skapa påminnelser manuellt.
  • Ingen manuell hantering – helt automatiserad filöverföring till och från Intrum.
  • Strikta rutiner ger bättre likviditetsflöde.
  • Automatiserad inkassohantering.
  • Branschens troligtivis starkaste varumärke bakom inkassokrav.
  • Full kontroll och flexibilitet via Intrum Web.

Vid intresse för reskontrabevakning kontakta oss på 08 – 650 27 00 eller via sales@timewave.se