Kontorsstädning

Skapa tjänster och aktivera anställda

Aktivera tjänster i Bokahem

Justera beräkningsgrund för tid

Prissättning och rabatter