Kundanteckningar

Det finns flera typer av anteckningar i systemet. Gemensamt är att alla anteckningar av typen ”Uppdrag” kan läsas av inloggade med behörighet ”Anställd”. Så var noga med att lägga rätt information på rätt plats! 

Kundanteckningar av olika typer rörande kund görs på aktuellt Kundkort under fliken ”Anteckningar”.

Det finns tre typer av anteckningar på kundnivå:

  • Adminanteckning
  • Ekonomianteckning
  • Uppdragsanteckning

Admin- och Ekonomianteckning är anteckningstyper som finns tillgängliga för användare med admin-behörighet. Uppdragsanteckningar kan kommuniceras till anställda via t.ex. utskrivet schema eller mobilinloggning.

Adminanteckning

Adminanteckningar är enbart synliga för administratörer. Dessa hittar du i kundkortet och kan kopplas till kundens uppdrag som du även kan finna i schemat. Dra muspekaren över aktuell bokning i schemat för att sedan klicka på symbolen: ”Visa uppdragsinformation” (Symbolen Uppdragsinformation i schema). Adminanteckningarna kan du även hitta i både uppdragslistan och bokningslistan.

visa_uppdragsinfo

Symbol för uppdragsinformation visas i schema
när muspekaren förs över aktuell bokningsposition.

Kundanteckningar - TimeWave affärssystem

Uppdrags-popup, fliken Uppdrag.

Ekonomianteckning

Ekonomianteckningar syns i samband med att kunden faktureras på sidorna ”Att fakturera” och: ”Fakturor”. På sidan ”Att fakturera” indikeras det att ekonomianteckning finns genom att ett varningstecken visas vid aktuell preliminärfaktura och när preliminärfakturan öppnas visas ekonomianteckningen i sin helhet. Ekonomianteckning följer inte med i fakturan som kunden får.

ekonomianteckning
”Att fakturera”, indikation på att Ekonomianteckning finns.

Ekonomomianteckning kan stängas från sidan Att fakturera genom att klicka på redigeringspennan invid fakturaunderlaget till vänster och därefter klicka på ”Stäng”.

TimeWave affärssystem
Förhandsvisning av faktura på sidan ”Att fakturera”.

 

Uppdragsanteckning

Uppdragsanteckningar visas förutom för administratörer även för anställda när dessa loggar in för att se sitt schema eller om de får sitt schema utskrivet.

Tänk på att på kundnivå skall man göra generella uppdragsanteckningar som kan tänkas vara relevanta oavsett vilket jobb som skall utföras hos kunden. Om kunden t.ex. är kraftigt allergisk kan man tänka sig att detta är viktig information som de anställda behöver känna till oavsett varför de skall besöka kunden. Detta kan då läggas som en uppdragsanteckning på kundnivå och kommer därefter alltid att kunna kommuniceras till de anställda oavsett vilket jobb de skall utföra hos kunden. Specifika uppdragsanteckningar som rör ett viss uppdrag hos kunden, t.ex. städinstruktioner för ett återkommande hemstäd läggs som en uppdragsanteckning på arbetsordernivå varpå dessa städinstruktioner enbart visas för de anställda  när just hemstäd skall utföras.

Redigera och stänga anteckning

Alla skapade anteckningar kan redigeras genom att klicka på redigeringssymbolen ( redingeringspenna ) vid den aktuella anteckningen. Anteckningar kan även märkas som viktiga vilket då kommer att markera anteckningen med ljusgul bakgrund. En anteckning kan stängas för att markeras som inaktuell eller raderas för att tas bort från hela systemet. Observera att stängda Ekonomi-anteckningar inte visas i samband med kundens fakturor.

(17april)