Kundportal – ärendehantering

Besvara ärenden

Via kundportalen kan slutkunder välja att skicka in bokningsförfrågningar, skapa ärenden till er kundtjänst, lämna önskemål om avbokningar m.m. Alla dessa typer av ärenden kommer in till er som Ärenden med status Ny. Vilken, eller vilka, ärendetyper som dessa ärenden ska skapas med (t.ex. ärendetyp ”Ärende från Kundportal”) bestämmer ni vid beställning av er Kundportal.

Ärenden besvaras genom att ni i ärendet skapar en Kommentar. För att svaret (kommentaren) skall bli synlig för er kund skall ”Om extern visas kommentaren för kopplad kund” bockas för. Aktuell Ärendestatus är även synligt för slutkunden.


Ärendestatus har satts till ”Bekräftad” och kommentar har skapats och markerats som
”Extern” för att visas som svar för slutkund.


Kundportalen med synlig kommentar (svar).

När slutkunden fått svar från er i Kundportalen så kan denne välja att fortsätta kommunikationen genom att i sin tur svara på ert svar. Alla eventuella ytterligare svar från slutkunden läggs in som kommentarer i det ursprungliga ärendet. Och ni kan fortsätta kommunikationen genom att skapa nya kommentarer som markeras som externa.