Kundregister

Kundregister återfinns på sidan ”Kund” i huvudmenyn där privat- respektive företagskunder listas med olika symboler, (kundregister - företag) för företagskunder och (kundregister ) för privatkunder. För att sortera fram exempelvis endast företagskunder, filtrera fram denna kundtyp via Avancerad sökning (förstoringsglaset i övre högra hörnet). För att se vilka kunder som har återkommande bokningar, filtrera fram ”AO typ – Återkommande” via Avancerad sökning.

Resultat som erhållas kan sorterar genom att klicka på kolumnrubrikerna, t.ex. kundnummer, namn, område eller annat.

Skapa Excel-fil av kundregister

En Excel-fil kan skapas av de kunder som filtreras fram på sidan ”Kund”. Observera att Excel-filen skapas på alla de kunder som framfiltreringen gett som resultat. Filtrera fram önskad kundlista, t.ex. alla kunder med status ”Prospekt”, och klicka på symbolen ”Exportera kunder” ( export excel) högst upp till vänster på sidan. Här väljs ifall kundens kontaktpersoner och alla adresser även ska exporteras samt om för- och efternamn ska i Excel-filen delas i varsin kolumn. Klicka på ”Ja, exportera” för att skapa en Excel-fil som sedan sparas på sidan ”Filer” i huvudmenyn.