Löneunderlag (Lönerader) – övergripande

Med lönehanteringen erhålls summeringar av arbetad tid utifrån utförda bokningar men även per tidskod (som motsvarar tidskoder i aktuellt lönesystem).  Här erhålls även information om bokningsgrader och mertid.

Löneraderna kan exporteras till lönesystem Vissa, Hogia samt i PAXml-format som stöds av ett flertal lönesystemet som t.ex. Fortnox och Kontek. Utförd tid i TimeWave summeras per tidkod och efter import översätter sedan mottagande lönesystem tidkoderna till lönearter.

På lönesidan filtreras lönerader fram för aktuell period, dessa lönerader (bokningar) måste vara godkända av administratör (kan ändras i systeminställningarna). Detta gör att man vet att de tider som anges på löneraderna är kontrollerade och godkända.

På lönesidan visas en sammanställning av anställdas bokningar uppdelade per tidkod och per lönerad samt en summering av timmar för Bokningsgrad (relaterat till den anställdes anställningsgrad), Närvaro, Frånvaro, OB och Mertid. Summeringarna indelas alltid automatiskt per månad. På sidan kan löneraderna redigeras och det går även att lägga till lönerader utan koppling till bokning i schema.

Löneunderlag - TimeWave Affärssystem,
Lönerad för Admin Adminsson.

Ett löneunderlag kan skapas i Excel- och PDF-format, dessutom kan ett exportunderlag skapas i filformat för lönesystem. Exportfiler medges till Hogia Lön, Hogia Lön Plus samt PAXml (t.ex. Fortnox, Crona Lön, Kontek).

På sidan kan även OB-journal skapas. OB-journalen ger en summering för OB-tid totalt samt uppdelning på tid per OB-tillägg.

För att lönerader skall kunna skapas måste samtliga tjänster lönegrundande tjänster vara kopplade till tidkoder vilket görs på varje tjänst under era verksamhetsinställningar.

Läs mer om Löneunderlag (Lönerader) här »

210901