Mark & move

Mark&Move kallas TimeWaves egna funktion för att flytta en bokning/bokningar i Schemat. Funktionen är jämförbar med Drag&Drop med skillnaden att musknappen inte behöver vara nertryckt för att utföra förflyttningen. Observera att det går att flytta flera bokningar samtidigt men endast till en bokningsruta åt gången.

Så här fungerar Mark&Move:

1. För muspekaren över övre delen av den bokningsruta som önskas flytta

2. I symbolmenyn som då dyker upp, klicka på symbolen ”Markera för flytt” ( schemaläggning )

markera för flytt

Genom att föra muspekaren över aktuell boknings
övre del framträder symbolmenyn.

3. Upprepa steg 1 och 2 ifall flera bokningar önskas flytta samtidigt till en bokningsruta

4. De valda bokningsrutorna blir markerade som ljusgråa

5. Flytta muspekaren till det ställe i Schemat dit den markerade bokningen/bokningarna önskas flytta varpå en pilsymbol framträder.

6. Klicka i vald bokningsruta på pilsymbolen ( Skärmavbild 2014-12-12 kl. 14.48.02 ) i övre vänstra hörnet

7. Bokningen/bokningarna byter nu plats till den nya rutan

På detta sätt går det alltså att ändra dag och/eller anställd för en enskild bokning. Ändringar som utförs i Schemat ger utslag även i övriga delar av systemet som t.ex. i Arbetsordern, Uppdragslistan, Bokningslistan och Löneunderlaget.

OBS! Det går endast att använda Mark&Move-funktionen på den schemasida man befinner sig på, dvs. det går inte att ta med sig en bokning från en sida för att släppa den ned på en annan. Försöker man flytta en markerad bokning till en annan schemasida kommer den automatiskt att återgå till sitt ursprungsläge.

För att avmarkera en bokning, klicka på symbolen ”Markera för flytt” igen.

Ännu inte TimeWave-kund? Läs mer om schemaläggning och TimeWave »