Områdesgrupp och områden

Områden och områdesgrupper

Under områden anges de geografiska områden i vilka ni är verksamma. Uppdelningen av områden görs utifrån de egna behoven. T.ex. kan Stockholm delas in i områdena ”Stockholm Norr”, ”Stockholm Söder”, Stockholm Öster”, ”Stockholm Väster” och ”Stockholm Centrala”. Alternativt skulle Stockholm kunna delas in i samtliga kommuner i Stockholm län. Era behov styr.

Områden kan sorters in under olika områdesgrupper. Under Områdesgruppen Stockholm kan t.ex. Centrala, Norra, Södra, Västra och Östra ligga.

Med hjälp av områden kan ni:

  • Söka fram kunder i specifikt område (för t.ex. marknadsföring via SMS-utskick eller annat).
  • Erhålla försäljningsstatistik per geografiskt område.
  • Förenkla schemaläggning genom att i schemat välja att bara se anställda tillhörande ett visst område eller i schema välja att enbart se bokningar tillhörande ett visst område.

Anställda kopplas till område via redigering av kundkort ( redigera rut ). Anställda kopplas till ett eller flera områden under fliken ”Tillgänglighet”.

Områden skapas och hanteras under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Verksamhet.