Omvänd momskyldighet (byggmoms)

Vid fakturering av företagskund där omvänd momsskyldighet skall gälla bockas i aktuell arbetsorder ”Omvänd betalningsskyldighet” för. För att bockrutan skall kunna bockas för krävs att aktuell ao gäller företagskund samt att kunden har ett aktuellt momsregistreringsnummer angivet (vat) vilket görs på aktuellt kundkort.

byggmoms
Arbetsorder – omvänd momsskyldighet.

Fakturor med uppdrag som genererats via arbetsorder markeras med ”Omvänd betalningsskyldighet” kommer att erhålla momsregistreringsnummer (vat) samt texten ”Omvänd betalningsskyldighet”.

v. 2.4.11