Övergripande om Lön

Schemalagda bokningar (med tjänstetyperna ”Faktura och löneunderlag”, ”Löneunderlag” och ”Frånvaro”) genererar underlag för lönesättning för vidare hantering i externt löneprogram.

I TimeWave finns två olika sätt att ta fram underlag för lönesättning:

  • Löneunderlag (bokningar)
    Löneunderlag (bokningar) återfinns i menyn under ”Anställd”. Detta är ett enklare sätt för att ta fram underlag för lön. Här listas och summeras de anställdas lönegrundande tid och bokningar och underlaget kan exporteras till Excel. Läs mer här »
  • Löneunderlag (Lönerader)  
    Löneunderlag (Lönerader) återfinns i menyn under ”Anställd”. Detta är ett mer avancerat sätt att ta fram underlag för lön. Här summeras utförd tid på samma sätt som under ”Löneunderlag (bokningar)” men här erhålls även bl.a. en summering per tidskod för aktuellt lönesystem, bokningsgrader, mertid, OB-tillägg och lönekostnader. För att få fram lönegrundande bokningar måste bokningarna först vara godkända av administratör (rekommenderad systeminställning). Här kan löneraderna redigeras och lönejournaler skapas. Läs mer här »
Notera, för att använda statistiksidan Resultat (med alla ingående lönekostnader) krävs att man använder sig av sidan Löneunderlag (Lönerader).

20171001