PAXml – export personal

Genom att exportera personal och sedan ladda upp personalfilen i mottagande lönesystem så kan personaluppgifterna i lönesystem uppdateras utifrån aktuella uppgifter i TimeWave.

För att fil skall kunna skapas måste samtliga anställda ha ett korrekt angivet personnummer samt anställningsnummer.

Förutom anställningsnummer och personnummer följande infromation bifogas personalfil vid export:

 • förnamn
 • efternamn
 • postadress
 • postnummer
 • postort
 • C/O adress (om ifylld)
 • mobiltelefon (om ifylld)
 • hemtelefon (om ifylld)
 • arbetstelefon (om ifylld)
 • e-post
 • Bankclearingnummer
 • bankkonto
 • sysselsättningsgrad
 • attributdatum kopplat till sysselsättningsgrad (datum som anges i pop-upp vid export)
 • anställningsdatum (om ifylld)
 • slutdatum för anställning (om ifylld)
 • löneform (månads- eller timlön)
 • lön (tim- respektive månadslön)
 • attributdatum kopplat till löneform och lön (datum som anges i pop-upp vid export)

2018-03-26