PAXml – tidkoder

När PAXml valts som lönesystem (Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Inställningar → Systemet → fliken ”Anställd) så återfinns standardkoder för PAXml under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Verksamhet Anställd → Tidkoder. Dessa tidkoder kan kompletteras med andra tidkoder aktuella för er verksamhet.

Nedan tidskoder accepteras i filen:

Arbetsskada = ASK
Arbetstid (arbetstid inom schematid) = TID
Arbetstidskonto = ATK
Beredskapstid 1 = BE1
Beredskapstid 2 = BE2
Beredskapstid 3 = BE3
Fackligt arbete = FAC
Flextid +/- = FLX
Frånvaro övrigt 1 = FR1
Frånvaro övrigt 2 = FR2
Frånvaro övrigt 3 = FR3
Frånvaro övrigt 4 = FR4
Frånvaro övrigt 5 = FR5
Frånvaro övrigt 6 = FR6
Frånvaro övrigt 7 = FR7
Frånvaro övrigt 8 = FR8
Frånvaro övrigt 9 = FR9
Föräldraledig = FPE
Havandeskapspenning = HAV
Helglön = HLG
Jourtid 1 = JR1
Jourtid 2 = JR2
Jourtid 3 = JR3
Kompledig = KOM
Kontaktdagar = KON
Mertid  (denna lägger systemet in automatiskt) = MER
Militärtjänst (max 60 dagar) = MIL
Närståendevård = NÄR
OB-ersättning 1 = OB1
OB-ersättning 2 = OB2
OB-ersättning 3 = OB3
OB-ersättning 4 = OB4
OB-ersättning 5 = OB5
Pappaledig = PAP
Permission = PEM
Permitterad = PER
Restid 1 = RE1
Restid 2 = RE2
Restid 3 = RE3
Semester = SEM
Sjukdom = SJK
Skifttillägg = SKI
Smittbärare = SMB
Svenskundervisning för invandrare = SVE
Tidssaldo 1 = TS1
Tidssaldo 2 = TS2
Tidssaldo 3 = TS3
Tidssaldo 4 = TS4
Tidssaldo 5 = TS5
Tidssaldo 6 = TS6
Tidssaldo 7 = TS7
Tidssaldo 8 = TS8
Tidssaldo 9 = TS9
Timlön (arbetstid utanför schema/timanställd) =  ARB
Tjänstledig = TJL
Utbildning (semestergrundande) = UTB
Vård av barn = VAB
Övertid 1 – Betalning = ÖT1
Övertid 1 – Komptid = ÖK1
Övertid 2 – Betalning = ÖT2
Övertid 2 – Komptid = ÖK2
Övertid 3 – Betalning = ÖT3
Övertid 3 – Komptid = ÖK3
Övertid 4 – Betalning = ÖT4
Övertid 4 – Komptid = ÖK4
Övertid 5 – Betalning = ÖT5
Övertid 5 – Komptid = ÖK5