Reskontra Skv

I TimeWave återfinns en separat reskontra avsende Skv. Denna återfinns under ”Fakturering” → ”Fakturor” och hittas där nederst på sidan under framsökta fakturor.

reskontra skv

Obergärd 1

Med ”Obegärd 1” avses fakturor i aktuell period (urval) som ännu ej är betalda, dessa har man alltså inte kunna ansöka om utbetalning för.

Obergärd 2

Med ”Obegärd 2” avses fakturor i aktuell period (urval) som är betalda, men man har ännu ej under ”Skv” » ”Underlag” godkänt underlagsfakturor.

Obetalt

Med ”Obetalt” avses fakturor i aktuell period (urval) som är betalda, och man har godkänt underlagsfakturorna under ”Skv” » ”Underlag”. I och med detta anser systemet att utbetalning har begärts från Skv. Det behöver dock inte vara fallet. Skv-fil kan skapas och laddas upp till Skv vid senare tillfälle.

Totalt begärd & obetald

Utgör summan av ”Obegärt 1”, ”Obegärt 2” och ”Obetalt”.

Inbetalt

När begärt belopp betalats ut av Skv och man under ”Skv” » ”Sökning” har markerat Rut/rot-ansökningarna som och satt dessa som belopp erhåller betalningarna status ”Inbetalt”.

Kredtierat

Beloppet avser de Rut/rot-ansökningar som under ”Skv” » har markerats och ”Krediterats”.

(v. 2.4.8)