Rutt-planering

Med Rutt-planering kan kunder genom sina adresser placeras i en geografisk rutt där varje kund erhåller ett specifikt rutt-nummer. Detta ger alla kunder som ingår i rutten en inbördes geografisk ordning som kan följas när uppdrag utförs.

Rutt-planering är främst tänkt för tjänster där själva tiden för utförandet inte har så stor betydelse, t.ex. vid utvändig fönsterputsning. I sådana fall då den exakta tiden inte är viktig kan istället schemaläggningen planeras efter effektivast färdväg.

Rutt-planeringen utgår från en tänkt optimal färdväg inom ett verksamhetsområde och kunder placeras i den ordning som är bäst. Om en ny kund (d.v.s. ett uppdrag) tillkommer så kan denna tilldelas ett nummer i rutt-ordningen varpå följande rutt-nummer räknas om. Om en rutt-serie som består av 10 uppdrag får en ny kund/ nytt uppdrag som tilldelas nummer 5, kommer tidigare nummer 5 att erhålla nummer 6, nummer 6 erhålla nummer 7 etc.

I de anställdas schema i TimeWave Mobile kommer kunder som har tilldelade ruttnummer ej att sorteras i tidsordning utan i rutt-nummerordning, med lägst nummer först.

 

Implementera rutt-planering i redan befintlig verksamhet 

1. Sök fram kunder som skall tilldelas rutt-nummer

Sök fram kunder som som skall ingå i rutt-planeringen. Detta kan du göra genom att t.ex. filtrera kunder på aktuell tjänst, t.ex.”Fönsterputs – utvändig” i en återkommande arbetsorder.

2. Tilldela rutt-nummer

Förslagsvis bearbetas listan i den ordning kunderna kommer. Vilket rutt-nummer kunderna initialt tilldelas är inte av betydelse, detta korrigeras senare. Förslagsvis kan samtliga kunder tilldelas nummer 1 för enkelhetens skull (redan tilldelade rutt-nummer justeras automatiskt uppåt).

För att tilldela rutt-nummer:

  • Gå in på aktuell kundkort och klicka på angivet rutt-nummer på relevant adressrad (om kunden saknar rutt-nummer är detta angivet till ”0”) vilket skickar dig till sidan ”Karta->Ruttplanering”.

  • I kartan, klicka på aktuell adress (rutt-nummer), sedan på ”Sätt aktiv”.

  • Ange rutt-nummer ovanför kartan och klicka på ”spara”.

Efter att ha tilldelat kunden ett rutt-nummer visas sedan övriga kunder som har adresser i området med tillhörande rutt-nummer (ifall detta har angivits).

Ifall man som i exemplet ovan tycker att ruttplaneringen inte är optimal så kan man enkelt ändra numret på en av de två man vill byta plats på, i det här fallet rutt-nummer 3 och 4.

Byter man rutt-nummer 4 till rutt-nummer 3, kommer nuvarande rutt-nummer 3 i det här fallet erhålla rutt-nummer 4.

Sök fram aktuellt kartområde och klicka sedan på ”Visa alla inom kartområde” ( visa kunder pa karta ). Ni erhåller då samtliga kunder (utifrån deras leveransadresser) på kartan. De som ej har tilldelats något rutt-nummer har siffran ”0”. I detta skede har inte rutt-tilldelade kunder någon inbördes geografisk ordning.

rutt_nummer_osorteradeKarta med osorterade rutt-nummer.

2. Korrigera rutt-ordning

I menyn under ”Karta” → ”Ruttplanering” återfinns översiktskarta för rutt. Notera att på denna karta återfinns även kunder (adresser) som inte tilldelats ett rutt-nummer, dessa kunder är markerade med ”0”.Karta med osorterade rutt-nummer.

 

Utifrån kartan och optimal färdväg mellan kunderna kan nu rutt-ordningen justeras.

 

Schemaläggning med rutt-nummer

 

rutt_mobil

 

Kundnamn oidentifierat via kundkort

radera kund = radera ruttnummer