Skapa OB-journal

OB-Journal summera OB-tillägg per anställd fördelat per OB-tillägg. För att generera OB-tillägg måste dessa först skapas och kopplas till anställda, läs mer om detta här »

OB-journal skapas under Mitt TimeWave → Anställd → Löneunderlag (Lönerader).

För att skapa OB-journal markeras  aktuella lönerader i bockrutorna till höger och därefter väljs ovan ”Skapa OB-journal”.

TimeWave affärssystem - OB-tillägg
Anställda markerade för OB-journal.

 

TimeWave affärssystem - ob-journal