Skattereduktion (Rut/rot) på kundnivå

Privatkunder får automatiskt Rut- och rotavdrag på fakturan om en sådan tjänst faktureras. Företag kan aldrig erhålla Rut/rot-avdrag även om en sådan tjänst skulle faktureras av misstag. Om en privatkund inte önskar erhålla Rut/rot kan man fortsätta att fakturera denna Rut/rot-tjänster men då först ändra inställningarna för skattereduktion för den specifika kunden.

Kund önskar ej ha Rut/rotavdrag

Via aktuell kunds kundkort, fliken ”Kontakt” (eller via kundkortets redigeringsläge som nås via redigeringspennan uppe till höger) kan inställningarna för Rut/rot-avdrag ändras.

  • ”Avdrag: Ja” – Kunden erhåller skatteavdrag på fakturan.
  • ”Avdrag: Nej, slut” – Kunden erhåller inte skatteavdrag på fakturan under innevarande år. Vid nytt kalenderår erhåller kunden per automatik igen status ”Avdrag: Ja”.
  • ”Avdrag: Nej, aldrig” – Kunden erhåller inte skattereduktion till dess värdet ändras manuellt

Kontaktpersoner

Ifall kunden delar sin skattereduktion med en annan person i samma hushåll läggs denna in under fliken ”Kontaktpersoner” i kundkortet. Procentsats för avdrag anges och regleras då automatiskt mot huvudkunden vid RUT-/ROT-begäran. Övriga kontaktpersoner för kunden kan även skapas här. Kontaktpersonens uppgifter kan redigeras genom att klicka på redigeringssymbolen vid kontaktpersonens namn.

Ifall huvudkunden inte erhåller skatteavdrag utan det totala skatteavdragsbeloppet beviljas till kontaktpersonen bör huvudkunden ha skattereduktionsstatus ”Ja” och kontaktpersonens avdragsprocent vara 100%.